با اطمینان خرید کنید

چگونه از خرید عسل خود مطمئن شویم

تجربه حاصل از قدمت ۸۰ ساله و علم حاصل از گذراندن دوره های دانشگاهی زیر نظر برترین اساتید بین المللی در خارج کشور و همچنین پژوهش های متعدد انجام گرفته نشان داد که متاسفانه هیچکدام از روشهای سنتی شناسایی عسل خوب صحیح نمی باشد.

 

باورهای غلط در شناسایی عسل :

رس کردن، رسوب کردن، کریستالی شدن نشان از تقلب است!!.

شفاف بودن عسل یا غلیظ بودن آن نشان خوب بودن عسل است!!.

رنگ تیره عسل نشان خوب بودن عسل است!!.

کش آمدن عسل، قطره قطره نبودن آن نشان عسل خوب است!!.

آزمایش کشیدن عسل بر روی روزنامه یا استفاده از کبریت روشن !!.

عسل وحشی یا عسل زنبور های وحشی بهترین عسل است !!.

کلیه این روشها و باورها از نظر صاحبان تجربه و علم رد بوده و اساسی ندارد.

 

شکرک زدن ( کریستالیزه شدن)

« شکرک زدن یا رس شدن » به دلیل وجود کلمه شکر، در ذهن تقلبی بودن عسل را تداعی می کند، در صورتی که این یک باور غلط است.

عسل ماده اشباع شده قندی شامل قندهای گلوکز، فروکتوز، ساکارز و ترکیبی از ۱۵ نوع مختلف از قندها است که نسبت بین این قندها مایع یا نیمه جامد با جامد بودن عسل را تعیین می کند. در عسل هایی که مقدار گلوکز بیشتر از فروکتوز است به محض اینکه شرایط مطلوب شود این تغییر فیزیکی یعنی شکرک زدن، پدیدار می گردد. و عسلی که این نسبت برعکس باشد شکرک زدن به سختی اتفاق می افتد و یا نوع کریستالها بسیار ظریف خواهد بود.

باید توجه داشت که شکرک زدن و خاصیت تبلور عسل، دلیل عدم مرغوبیت آن نیست و بعضی افراد به غلط عسل بلوری شده را مصنوعی یا تقلبی می دانند.

 

عسل غلیظ و رقیق

این باور نیز غلط است. عسل طبیعی در هوای سرد غلیظ می شود و در هوای گرم رقیق می شود. به عنوان مثال عسل اگر در یخچال قرار گیرد غلیظ  می شود و زمانی که در دمای اتاق قرار گیرد رقیق می شود، ضمناً عسل جنگلهای شمال و عسل مرکبات رقیق تر از عسلهای مناطق کوهستانی است، اما بدان معنی نیست که عسل مرکبات یا جنگل از کیفیت پایین تری نسبت به عسل کوهستان است.

 

رنگ عسل

نوع گلی که زنبور عسل از آن شهد جمع آوری می کند و منطقه جغرافیایی آن تنها تعیین کننده رنگ، طعم و مزه عسل است، عسل طبیعی ممکن است از کاملاً بی رنگ و روشن تا کاملاً تیره و به رنگ های مختلف باشد. در بعضی موارد حرارت دیدن عسل و ماندگاری در انبار باعث تیره تر شدن آن می شود. معمولاً رنگ روشن در عسل دارای طعم ملایم و رنگ عسل های تیره دارای قوی و شدیدتر می باشند.  رنگ عسل به صورت کلی تعیین کننده کیفیت آن محسوب نمی شود.

 

پس برای تشخیص عسل خوب چه باید کرد؟

  1. اولین مرحله شناسنامه دار بودن عسل می باشد. شناسایی منطقه تولید عسل بررسی گلها و گیاهان منطقه)
  2. وجود شناسنامه های زنبورداری و یا نظارتهای دامپزشکی
  3. وجود نظارت بر بسته بندی و عدم امکان دستکاری در عسل
  4. وجود نظارت مسئولین فنی سازمان غذا و دارو
  5. داشتن آزمونهای فیزیکی شیمیایی از آزمایشگاههای مورد تایید استاندارد و سازمان غذا و دارو
  6. عسل طبیعی دارای بوی تند و رنگ تند نمی باشد
  7. عسل طبیعی دارای بافت لطیفی بوده و رنگ آن کمی کدر می باشد.