عسل مخصوص صبحانه

اين عسل در زنبورداري هاي تحت نظارت كارشناسان زنبورداري توليد شده و پس از فراؤري و تصفيه در شيشه هاي  يك كيلويي با ليبل سفيد ارائه مي شود. با توجه به اينكه زنبور عسل به صورت كاملا كنترل شده مورد تغذيه قرارگرفته و در طول زمان توليد همزمان با جمع آوري شهد از گل های طبیعی،  زنبور از مواد غذايي داخل كندو نيز استفاده مي نمايد، اثرات درماني آن كمتر مي باشد. به همين دليل اين محصول به عنوان يك صبحانه بسيار لذيذ ولي سالم و حاوي حداقل 50 درصد از خواص گل هاي طبيعي مي باشد.