عسل پریمیوم و کریستال

این دو عسل از یک خانواده بوده و تفاوت آنها در وجود موم در عسل کریستال می باشد. این عسل با درجه خلوص بالا از نقاط مختلف ایران زمین جمع آوری شده است. این محصول به صورت کاملا طبیعی و وحشی با کمترین دخالت دست تولید شده و کیفیت آن از استاندارد های بین المللی و استاندارد ملی ایران نیز بالاتر می باشد. عسل Primume بسته به منطقه و فصل، از منابع گیاهی مختلفی تولید می شود.

این عسل دارای شناسنامه تولید بوده و میتوان با کد رهگیری هر شیشه منطقه و زنبوردار تولید کننده آن را شناسایی نمود.