لیست قیمت ها
محصولات
عسل   premium1000g بگيتا
عسل special plus 1000 بگيتا
عسل آويشن سبلان 930g بگيتا
عسل بادرنجبويه 930g بگيتا
عسل به ليمو 930g بگيتا
عسل خالص 910g کوثر
عسل ريحان 930g بگيتا
عسل طبيعي 1000g موم دار کريستال بگيتا
عسل طبيعي 910g بابونه بگيتا
عسل طبيعي 910g بدون موم  بگيتا
عسل طبيعي 930g کنار
عسل طبيعي مخلوط 910g گل بگيتا
عسل طبیعی 910g مریم گلی بگیتا
عسل طلایی بدون موم 910g  کوثر
عسل قرمز بدون موم 910g کوثر
عسل کلکسيون 760g بگيتا
عسل گون کردستان 930g بگيتا
عسل نان زنبور 380g عسل
قیمت (ریال)
785,000
920,000
485,000
519,000
519,000
567,000
470,000
817,000
430,000
378,500
437,500
420,000
380,000
450,000
350,000
395,000
485,900
300,000
بارکد
6260705300391
6260705300766
6260705300735
6260705300742
6260705300759
6260705300070
6260705300681
6260705300209
0162110070530034
6260705300216
6260705300667
0162110070530032
0162110070530036
6260705300018
6260705300025
6260705300698
6260705300308
6260705300674