حضوری پرشور در تبریز

نهمین افتتاحیه فروشگاه هایپرمی در تبریز به عنوان سومین شهر بزرگ حضور هایپرمی برای بگیتا نیز مغتنم بوده و در جوار زادگاه خود سبلان حضور پرشوری خواهد داشت.

منتظر حضور پرشورتان هستیم

رمضانی پر از ارزانی

بگیتا به مناسبت ماه رمضان مصولات خود را با قیمت های فوق العاده عرضه نموده است.

بگیتا در شمال شرق تهران

با افتتاح شعبه هشتم فروشگاه هایپرمی در مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه بگیتا در شمال شرق تهران نیز حضور خواهد داشت.