مطالب توسط administrator

حضوری پرشور در تبریز

نهمین افتتاحیه فروشگاه هایپرمی در تبریز به عنوان سومین شهر بزرگ حضور هایپرمی برای بگیتا نیز مغتنم بوده و در جوار زادگاه خود سبلان حضور پرشوری خواهد داشت. منتظر حضور پرشورتان هستیم